CBS Bevolkingstrends 2013 - Bevolking van vertrekregio's blijft sociaal-economisch achter

Mobiliteit van mensen over lange afstanden heeft tussen 2005 en 2011 niet geleid tot kleinere sociaal-economische verschillen tussen regio’s. Vestigingsregio’s zijn sociaaleconomisch sterker geworden, vertrekregio’s zwakker. Integendeel, de verschillen zijn groter geworden. De selectieve kenmerken van degenen die over lange afstand verhuizen – jong, hoog opgeleid of een hoog loon – dragen bij aan dat proces. In vertrekregio’s blijven de lonen verder achter bij de lonen in vestigingsregio’s, het aandeel hoogopgeleiden blijft er duidelijk lager, de verhouding tussen werkenden en nietwerkenden is er ongunstiger en de arbeidsdeelname van vrouwen is er geringer.

Lees het rapport