Buurtsupers: integrale interventie voor leefbaarheid, re-integratie en participatie

Lokale buurtsupers die zorgen voor een winkelvoorziening in kleine dorpskernen en tegelijkertijd werk bieden aan mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt, zijn een mooi voorbeeld van integraal werken in het sociaal domein. Zij dragen bij aan de leefbaarheid van het dorp en aan de re-integratie en participatie van mensen die buiten het arbeidsproces staan en leveren zo een dubbel maatschappelijk rendement. Gemeenten die in de buurtsuper investeren met een projectfinanciering, kunnen hun investering ruimschoots terugverdienen door besparingen op uitkeringslasten en ge├»ndiceerde Wmo-diensten. Daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan, zoals lokaal draagvlak, politiek commitment en goede samenwerking met de sociale dienst die voor instroom van ‘’meewerkers’ moet zorgen. Dit blijkt uit onderzoek van Lucienne Berenschot (NYFER) binnen het onderzoeksprogramma Vakkundig aan het werk van ZonMw.

Lees het onderzoek Buurtsupers: integrale interventie voor leefbaarheid, re-integratie en participatie.

Bekijk het filmpje over supermarkt Superrr