Busgebruikers door dik en dun

Het aanbod van openbaar busvervoer op stille tijden en plaatsen staat onder druk. De demografische prognoses maken de vooruitzichten er vaak niet beter op en de mogelijkheden om kosten te besparen zijn beperkt. Veel beleidsmakers zoeken naar alternatieve invullingen voor het vervoer in deze ‘haarvaten’ van het ov. Het beeld van de huidige situatie blijft daarbij veelal onderbelicht.

In opdracht van het ministerie van IenW onderzocht het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) het profiel van de busgebruikers, het gebruik van de bus en de vervoersalternatieven. De studie zoomt in op busgebruikers in ‘dunnere reizigersstromen’ en concludeert: busgebruikers in de dunste reizigersstromen lijken op de busgebruikers elders, maar er zijn enkele belangrijke verschillen.

Verschillen tussen busgebruikers in de haarvaten en elders

Busgebruikers in de KiM-studie Busgebruikers door dik en dun zijn mensen die in een periode van een half jaar minimaal één keer de bus gebruiken. Uit de studie blijkt dat busgebruikers in de dunste reizigersstromen in bepaalde opzichten verschillen van andere busgebruikers.

  • Ze zijn positiever over de bus en hechten meer belang aan de laatst gemaakte busrit, vergeleken met andere busgebruikers.
  • 20 procent geeft aan zónder de bus de verplaatsing niet langer te maken. Voor busgebruikers elders is dat 10 procent.
  • Circa driekwart van alle busgebruikers beschikt over een rijbewijs. Dat aandeel is lager bij busgebruikers in de dunste reizigersstromen en zij bezitten minder vaak een auto.
  • Ongeveer één op de tien busgebruikers heeft een mobiliteitsbeperking. Dat aandeel is twee keer zo groot onder busgebruikers in de dunste reizigersstromen.
  • Het opleidingsniveau en inkomensniveau van de busgebruikers in dunne reizigersstromen lager in vergelijking met andere busgebruikers.

Lees verder

Download

Peter Bakker, Lucas Harms, Anne Durand, Hans Wüst, Toon Zijlstra, Busgebruikers door dik en dun, KiM, 2018.