Land van Cuijk

verkenning naar samenhang in opgaven en toekomstperspectief voor het buitengebied

Voor de Brabantse regio Land van Cuijk heeft Ruimtevolk onderzocht voor welke uitdagingen het buitengebied staat, hoe deze opgaven samenhangen en op elkaar inwerken, en welk nieuw en duurzaam toekomstperspectief hierbij past.

De verkenning is gefinancierd door de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed en is uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Cuijk, Sint Anthonis, Grave, Boxmeer, Mill en Sint Hubert, en BrabantKennis.

Lees verder (Ruimtevolk)

Download

Anne Seghers en Janneke Rutgers, Land van Cuijk, Ruimtevolk, 2019.