Brochure Parade van Plattelandskerken

Op de bijeenkomst over plattelandskerken in Amersfoort zag de brochure ‘Parade van Plattelandskerken. Vijfentwintig inspirerende voorbeelden voor het in stand houden van kerkgebouwen’ het licht. Het in stand houden van kerkgebouwen in Nederland is steeds moeilijker en al helemaal op het platteland. Door demografische krimp verdwijnen voorzieningen, ontstaan economische problemen en komt de leefbaarheid onder druk te staan. Het traditionele kerkbezoek neemt af en de kerken lopen leeg. Maar als zekerheden gaan schuiven wordt het overeind houden van de eigen dorpskerk door de bewoners vaak gezien als van wezenlijk belang. Hier ligt immers een belangrijk deel van de ziel van het dorp: een gezamenlijk verleden dat de identiteit van het dorp weerspiegelt.

Exploitatie en onderhoud van een zo specifiek gebouw als een kerk is geen sinecure. Maar toch, in diverse dorpen in Nederland lukt het. De ervaring leert dat het denken in termen van krimp en verlies kan worden omgezet in zelfbewustzijn en trots. De kerken vormen opnieuw het hart van het dorp en zorgen voor dynamiek op spiritueel, cultureel en soms ook op economisch vlak.

Deze brochure, een parade van plattelandskerken, toont vijfentwintig inspirerende voorbeelden voor het in stand houden van kerken. Ze schetsen een beeld van de verschillende soorten initiatieven die ertoe hebben geleid dat de dorpskerk overeind kon blijven, al dan niet in religieus gebruik. De voorbeelden liggen verspreid over Nederland.

Lees verder (Agenda Toekomst Religieus Erfgoed)

Zie:

- brochure Parade van Plattelandskerken (pdf)

- website Parade van Plattelandskerken

- Op het symposium Plattelandskerken is door Duco Stadig Help, onze kerk loopt leeg! Een kleine handleiding voor kerkbestuurders gepresenteerd.