Brede welvaartsgroei in alle regio’s

Voor de regionale SER’en staat een brede welvaartsgroei voorop. Nu is die nog ongelijk verdeeld over het land en zonder overheidsbemoeienissen zal dat verschil alleen maar oplopen. Ook heeft niet iedereen gelijke kansen. Dit valt alleen op te lossen met specifiek regionaal beleid dat zich richt op de sterke punten van elke regio.

In dit middellange termijn advies is de vraag van de landelijke SER uitgewerkt langs drie lijnen:

  • Structurele inzet op een duurzame economie
  • Naar een wendbare en inclusieve arbeidsmarkt en samenleving
  • Extra aandacht voor kwaliteit van leven.

Lees verder (pdf)

Lees ook persbericht Meer aandacht voor brede welvaartsgroei in alle regio’s (pdf)