Brede welvaart, grote opgaven!

Over de bestuurlijke en financiële vraagstukken rond regionale verschillen in brede welvaart en regionale opgaven

Ter voorbereiding op de Dag van de Financiële Verhoudingen 2022 is aan een aantal wetenschappers en deskundigen gevraagd in een essay hun licht te laten schijnen op diverse financiële vraagstukken rond het centrale thema. Met onder andere bijdragen van :

  • Bettina Bock (Wageningen Universiteit/Rijksuniversiteit Groningen)
  • Wimar Bolhuis (Universiteit Leiden)
  • Marijn Molema (Rijksuniversiteit Groningen/Fries Sociaal Planbureau)
  • Evert Meijers (Universiteit Utrecht)
  • Ard Schilder (Zuidelijke Rekenkamer)
  • Anet Weterings (Planbureau voor de Leefomgeving)
  • Joks Janssen (Tilburg University) en John Dagevos (adviseur)
  • Josse de Voogd (onderzoeker/publicist)
  • Henri de Groot (Vrije Universiteit)