Bevolkingsdaling en de effecten op de bereikbaarheid en de mobiliteit in Nederland

Er bestaat een relatie tussen bevolkingsdaling enerzijds en de bereikbaarheid van voorzieningen en de mobiliteit van inwoners anderzijds. De mobiliteit per inwoner – en vooral de onderwijsmobiliteit – groeit in krimpgebieden, terwijl deze in de groeigebieden iets lijkt af te nemen. Duidelijk is wel dat inwoners van gebieden waar de bevolking krimpt, momenteel (het jaar 2015) niet aantoonbaar meer kilometers afleggen dan inwoners van gebieden waar de bevolking groeit. Dat concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid in het document ‘’Bevolkingsdaling en de effecten op de bereikbaarheid en de mobiliteit in Nederland’.

Lees verder

Download

Taede Tillema, Peter Jorritsma, Lucas Harms, Bevolkingsdaling en de effecten op de bereikbaarheid en de mobiliteit in Nederland, KiM, 2019.