Bevolkings- en huishoudensprognose Zeeland 2015

Volgens de laatste prognose van de provincie Zeeland zal de bevolking vanaf 2020 structureel dalen met 10.000 inwoners. De daling vind vooral plaats in Zeeuws-Vlaanderen, Vlissingen en Schouwen-Duiveland. Het aantal huishoudens neemt tot 2030 toe met 8965 huishoudens. De groei zit vooral in de leeftijdsgroep van 60+. De leeftijdsgroep van 80+ zal verdubbelen. Het aantal jongeren daalt licht.

Lees het rapport (pdf)