Bevolking 2050 in beeld: drukker, diverser en dubbelgrijs

Deelrapport Verkenning Bevolking 2050

Nederland wordt de komende dertig jaar drukker, grijzer en diverser, blijkt uit het rapport ‘Bevolking 2050 in beeld’ dat is opgesteld door het NIDI en het CBS. In het rapport wordt aan de hand van zeven bevolkingsvarianten verkend hoe de bevolking er in 2050 uit kan zien. In alle bevolkingsvarianten neemt het aandeel ouderen toe, stijgt het aantal mensen met een migratieachtergrond en groeit het aantal huishoudens procentueel sterker dan de bevolking. Maar de omvang van deze veranderingen is onzeker.

De belangrijkste bevindingen:

  • Bevolking zal variëren tussen de 17 en 22 miljoen inwoners
  • Omvang leeftijdsgroep 20 jaar tot AOW-leeftijd onder druk
  • Samenstelling bevolking met migratieachtergrond verandert
  • Verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van het aantal 80-plussers
  • Aantal huishoudens neemt toe

Lees de publicatie

Zie ook: