Betrouwbaarheid van bevolkingsprognoses voor de regio Parkstad Limburg

Parkstad Limburg heeft als een van de eerste regio’s in Nederland te maken met krimp en vergrijzing. Om hiermee om te kunnen gaan, zal beleid moeten worden ontwikkeld en dat beleid is vaak gebaseerd op bevolkingsprognoses. Om duurzaam beleid te ontwikkelen, zijn dus betrouwbare bevolkingsprognoses nodig. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van die prognoses in krimpregio’s en wat dit betekent voor te ontwikkelen krimpbeleid.

In dit onderzoek is de betrouwbaarheid van bevolkingsprognoses voor de regio Parkstad Limburg en de daarbinnen liggende gemeenten onderzocht. De hoofdvraag van dit onderzoek is: ‘Wat is de betrouwbaarheid van bevolkingsprognoses van Parkstad Limburg en welke lessen kunnen hieruit getrokken worden voor het gebruik van bevolkingsprognoses in beleid?’

Het onderzoek is uitgevoerd door stagiair-onderzoeker Julia Cramwinckel.

Lees de publicatie Betrouwbaarheid van bevolkingsprognoses voor de regio Parkstad Limburg (pdf)