Bestuurders en strategen anticipeerregio’s maken kennis met inspirerende initiatieven Zeeuws-Vlaamse krimpregio

Goed en betaalbaar onderwijs, de juiste zorg, een baan en een woonomgeving waar je je thuis voelt. Het is in een krimpregio geen sinecure om dat allemaal voor elkaar te boksen. Een bezoek aan diverse initiatieven in Zeeuws-Vlaanderen leert dat met realiteitszin, het benutten van netwerken en gepaste trots veel voor elkaar te krijgen is. Op 13 februari bezocht een gezelschap van bestuurders en strategen werkzaam voor overheden en maatschappelijke organisaties in anticipeerregio’s de Zeeuws-Vlaamse krimpregio.

De door Platform31 | Kennisplatform Demografische Transitie (KDT) georganiseerde excursie belichtte de sociale, ruimtelijke en economische implicaties van een regio die zich intelligent probeert te verhouden tot dominante maatschappelijke ontwikkeling als vergrijzing, ontgroening en bevolkingskrimp.

De busexcursie voerde langs:
  • Axel | Basisschool De Vlaswiek (leerlingendaling, pilot ‘startgroepen peuters’, scholenplan Zeeuws-Vlaanderen, regionale samenwerking, regievoering op onderwijsaanbod)
  • Terneuzen | De Zeeuwse Huiskamer (wonen, zorg en welzijn, langer thuis blijven wonen, samenwerken aan innovatie)
  • Oostburg | Project Aantrekkelijk Oostburg (woningmarkt, kwaliteitsverbetering woningen en woonomgeving, kwaliteiten wederopbouwarchitectuur, voorzieningen in het centrum, samenwerking met ondernemers en bewoners) en
  • Sas van Gent | Industrieel Museum Zeeland (herbestemming cultureel erfgoed, benutten regionale identiteit, samenwerken in een brede publieke en private coalitie)

De excursie vormde de laatste in een reeks van 3 KDT-excursies naar de topkrimpregio’s van Nederland. Bestuurders en strategen uit anticipeerregio’s ontmoeten collega’s uit krimpregio’s en namen kennis van de gevolgen, prangende vraagstukken en inspirerende aanpakken ten aanzien van demografische transitie.

Lees het verslag