Atlas van kansen voor Zuidoost-Drenthe en Emsland

Veel grensregio’s hebben te maken met bevolkingsdaling en een perifere ligging. Het realiseren van een gemeenschappelijke arbeidsmarkt en een gemeenschappelijk verzorgingsgebied biedt echter grote voordelen voor de inwoners en bedrijven van de regio’s aan beide zijden van de grens. Deze Kansenatlas brengt de kansen voor grensoverschrijdende samenwerking voor de regio Zuidoost-Drenthe (Nederland) en Kreis Emsland (Duitsland) in kaart. Als beide regio’s erin slagen om hun arbeidsmarkten te integreren, neemt het aantal banen binnen acceptabele reistijd voor Zuidoost-Drenthe met 145.000 toe en voor Kreis Emsland met 95.000. Door deze kansen inzichtelijk te maken biedt de Atlas van kansen inspiratie en kan het dienen als instrument om grensoverschrijdende samenwerking verder te stimuleren.

Lees de Atlas

Zie ook: Actiedocument Grensoverschrijdende arbeidsmarkt Drenthe Emsland (provincie Drenthe, 3 december 2014)