Atlas van kansen voor Midden-Limburg, Viersen, Heinsbergen en Maaseik

Grensregio’s krijgen nu of in de toekomst te maken met problemen die specifiek zijn voor grensregio’s, en die met meer grensoverschrijdende samenwerking zouden kunnen worden voorkomen of opgelost. Veel grensregio’s hebben bijvoorbeeld te maken met bevolkingsdaling of een lager dan gemiddelde aantrekkingskracht. Dat betekent dat het draagvlak voor allerlei voorzieningen terugloopt, maar ook dat bedrijven moeilijker aan goed gekwalificeerde arbeidskrachten komen. Deze Atlas van kansen brengt de kansen voor grensoverschrijdende samenwerking voor de regio Midden-Limburg (Nederland), de Kreise Viersen en Heinsberg (Duitsland) en het arrondissement Maaseik (België) in kaart. Door deze kansen inzichtelijk te maken kan de Atlas van kansen dienen als instrument om grensoverschrijdende samenwerking verder te stimuleren..

Lees de Atlas