Anticipeerprogramma Zuid-Holland; Self-fulfilling prophecy?

Wat heeft 2,5 jaar anticipeerprogramma in de regio’s Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Krimpenerwaard, Rijnstreek en Voorne-Putten betekend? Heeft de aanduiding tot anticipeerregio geleid tot – zoals vaak genoemd – de demografische neergang over een regio omdat je het over jezelf afroept? Of was het de aanzet om de trends te onderkennen en om gezamenlijk aan de slag te gaan? En waar staan we nu? Wat gaan we nog doen in de toekomst?
Doen de regio’s dit op eigen kracht? Hebben ze daarbij ondersteuning nodig en wie heeft daarin welke rol?

In het kader van de afronding van de eerste 2,5 jaar van het anticipeer-programma Zuid-Holland heeft Janneke Rutgers gesprekken in de regio’s gevoerd over de ervaringen hiermee. Naast de reflectie op wat het programma teweeg heeft gebracht is er ook vooruitgeblikt naar waar de behoeftes liggen voor een toekomstig beleid.

Lees hier het rapport Anticipeerprogramma Zuid-Holland;Self-fulfilling prophecy?