Analyse regeerakkoord kabinet-Rutte III

Ruud Dorenbos en Radboud Engbersen (Platform31) maakten een duiding van het regeerakkoord, waarbij zij traditiegetrouw gebruik maken van het (partner)netwerk in stad én regio, onder wie professor Bettina Bock en onderzoeker Wim de Haas. In de duiding van het akkoord hebben zij het zoeklicht gezet op maatregelen en beleidswijzigingen die het meest relevant zijn voor stad en regio. Het indrukwekkende aantal beleidsmaatregelen en beleidsintenties is u vast ook opgevallen. Het is echter de samenhang die regio’s, steden, wijken, buurten en dorpen verder brengt.

Lees de Analyse regeerakkoord kabinet-Rutte III

en de Analyse Rijksbegroting 2017 – Gemeenten hebben belangrijke rol in onzekerheidsreductie