Addressing brain drain: The local and regional dimension

Braindrain is een probleem dat regio’s in heel Europa treft. Lokale en regionale overheden moeten rechtstreeks omgaan met de sociaaleconomische gevolgen van het verlies van getalenteerde mensen. Een nieuw onderzoek dat dinsdag tijdens een bijeenkomst van de SEDEC-commissie, van het Europees Comité van de Regio’s, is gepresenteerd, biedt inzicht in manieren waarop regio’s hun aantrekkelijkheid kunnen vergroten om jonge, bekwame mensen te behouden of terug te halen.

De studie presenteert 30 succesvolle initiatieven van lokale en regionale overheden in 22 lidstaten en suggereert dat regio’s en steden:

  • Beter identificeren van de behoeften van talent, bijvoorbeeld door het gesprek met jongeren aan te gaan
  • Verbeter de coördinatie met relevante spelers die profiteren van de aanwezigheid van talent in het gebied
  • Identificeer en ondersteun belangrijke factoren voor het behouden en aantrekken van talent
  • Stimuleer het aantrekken van internationaal talent
  • Verwijder de structurele belemmeringen voor het aantrekken van internationaal talent
  • Werk samen met andere autoriteiten die voor dezelfde uitdagingen staan wat betreft hooggekwalificeerde werknemers

Lees verder (Europa Decentraal)

Zie ook: How can regions and cities tackle brain drain? (European Committee of the Regions, 28 november 2018)