Actualisatie Zeeland in Stroomversnelling

Actualisatie en beleidsevaluatie van het advies ‘Zeeland in Stroomversnelling’ van de Commissie Structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland (2016).

Het eerste hoofdstuk is een actualisatie van het hoofdstuk ‘Heeft Zeeland een probleem?’ van het adviesrapport ‘Zeeland in Stroomversnelling’ uit 2016. In het tweede hoofdstuk van dit rapport maken de auteurs analyse van de macro-economische situatie van de gemeente Vlissingen. In zowel hoofdstuk 1 als hoofdstuk 2 nemen de auteurs ook de mogelijke impact van de Marinierskazerne mee in de analyse. In hoofdstuk 3 beschrijven zij de resultaten van onze evaluatie van de twintig investeringsmaatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van het hiervoor benoemde adviesrapport. Het afsluitende hoofdstuk 4 bevat de algehele conclusies op basis van het onderzoek.

Lees het onderzoek (pdf)