Actieplan bevolkingsdaling

In vergelijking met het eerste Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling uit 2009, is behoorlijke vooruitgang geboekt, hetgeen blijkt uit een verschuiving in de aanpak van de gevolgen van bevolkingsdaling van agendering en bewustwording naar programmering en uitvoering. Voor een effectieve aanpak van de (negatieve) gevolgen van bevolkingsdaling staan de inhoudelijke opgaven voorop. De inhoud van de opgaven verschilt per regio, zo is de afgelopen jaren gebleken. De bestuurlijke implicaties daarvan, zoals de rolverdeling tussen de verschillende bestuurslagen, zijn daarop volgend.

Download de publicatie