De gevolgen van het verdwijnen van de lokale supermarkt voor de inwoners van Ulrum, Groningen

Lees meer

Fluchskrift Vergrijzing in Fryslân

Lees meer

Bevolkingskrimp lost werkloosheid niet op

Lees meer

Atlas van grensoverschrijdende kansen Zuidoost-Drenthe en Emsland

Lees meer

Beter met Minder; Aanpak Particulier Woningbezit in de Krimp

Lees meer

Onderzoek naar gemeentelijke herbestemming in krimpgebieden

Lees meer

Rooilijn over Randland

Lees meer

De psychologische kant van Krimp

Lees meer