Uitvoeringsagenda 2016-2017 Krimp en Leefbaarheid Provincie Drenthe

Lees meer

Essay: De emancipatie van de periferie

Lees meer

De gevolgen van het verdwijnen van de lokale supermarkt voor de inwoners van Ulrum, Groningen

Lees meer

Fluchskrift Vergrijzing in Fryslân

Lees meer

Bevolkingskrimp lost werkloosheid niet op

Lees meer

Atlas van grensoverschrijdende kansen Zuidoost-Drenthe en Emsland

Lees meer

Beter met Minder; Aanpak Particulier Woningbezit in de Krimp

Lees meer

Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling 2015

Lees meer