Woningmarktopgave krimpregio’s tot 2040

Een modelmatige verkenning met financiële inzichten

Lees meer

Verslag en video webinar What the fact is impact 28 mei 2020

Lees meer

Een klein land met verre uithoeken

Ongelijke kansen in veranderend Nederland

Lees meer

Bottom–up initiatieven

Uitkomsten Kennistafel november 2019

Lees meer

Evaluatie van de dorpsondersteuner

Lees meer

Dwars door Nederland : Ruimtelijke verschillen in beeld

Lees meer

Proefschrift Hiska Ubels burgerbetrokkenheid bij leefbaarheidsverbetering

Lees meer

Toekomst Oldambster boerderijen

Lees meer

Het leven is goed in Fryslân

Lees meer

Grenzenloos Talent

Lees meer