Across the Border - Seminar 'Schotland' 28 maart 2019 in Academiegebouw - Verslag + Presentatie

Een brede belangstelling was er voor Professor Sarah Skerratt en de ervaringen in Schotland rondom veerkracht. Op donderdag 28 maart jl. vond ons eerste KKNN Across the border – seminar plaats in Groningen.
Hier vindt u het verslag en ook haar presentatie.

Verslag KKNN Across the border Schotland Pagina 1