MBO2

Ruim onderwijsaanbod voor mbo-studenten in Fryslân

De meeste Friese scholieren gaan na het afronden van de middelbare school naar het middelbaar beroepsonderwijs. De deelname aan het mbo is in Fryslân relatief hoger dan landelijk. Verspreid over meerdere locaties worden zo’n 500 opleidingen aangeboden door drie roc’s en één aoc. Binnen de zestien domeinen en entreeopleiding die het mbo kent, heeft ‘zorg en welzijn’ de meeste deelnemers. Hierbinnen zijn de populairste opleidingen ‘pedagogisch werk’, ‘verzorgende individuele gezondheidszorg’ en ‘mbo-verpleegkundige’.

Aansluiting mbo en arbeidsmarkt

Maar in hoeverre sluiten de mbo-diploma’s aan op de arbeidsmarkt? Hoeveel kans hebben Friese mbo’ers op werk? Deze vragen worden beantwoord in een volgend fluchskrift over de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt.

Downloaden: Mbo in Fryslân