Krimpcafé 'Ver-nieuw-bouwen?' 24 januari 2019 in Nieuwehorne - Beeldverslag + Presentaties

Beste KKNN-ers,

Een vol dorpshuis was het op 24 januari in Nieuwhorne. Rond de 100 deelnemers kwam af op de vraag vernieuwen of nieuwbouwen, of vernieuwbouwen. Verschillende sprekers gaven aan dat beiden moet, de bestaande voorraad moet aangepast, en soms opgeruimd, en daarnaast moet er ruimte zijn voor passende nieuwbouw. Per regio, en per dorp kan dat verschillend zijn. In de workshops ging men daar zelf mee aan de slag. Soms heel letterlijk. Een sfeerimpressie en alle presentaties vindt u in het beeldverslag.

Op 14 maart kunt u ook weer actief ‘Spelen met Voorzieningen’. We organiseren dan een Krimpcafé in Mantgum. Hier wordt de Voorzieningen-Wijzer (een serious game) gepresenteerd die in Noardwest Fryslân is ontwikkeld om met alle partijen in een dorp of gemeente in discussie te gaan over de toekomst van voorzieningen. Vanuit Tzummarum horen we hoe het spelen van deze Voorzieningen-Wijzer verrassende uitkomsten en inzichten bood. Professor Tialda Haartsen (Rijksuniversiteit Groningen) plaatst de spreiding van voorzieningen in een breder kader van ontwikkelingen op het platteland.
We verwachten u nog deze week het hele programma en de uitnodiging te kunnen sturen.

Voor nu veel lees- en kijkplezier!

In het beeldverslag een impressie van deze dag.

Workshop 1 Menukaart Oost-Groningen door Bart Gorter

Workshop 2 Sturen met leningen door Reint Brondijk.

Workshop 3 Ieder (Drents) dorp is verschillend door Marit Gorter.

Workshop 4/plenair Bouw mee! door Daniel Depenbrock