Heeg denkt én doet duurzaam!

Plaatselijk Belang van het Friese watersportdorp Heeg heeft voor duurzaamheid gekozen als leidraad voor hun dorpsvisie. In een droomscenario voor de toekomst leggen ze de lat hoog: in 2025 wil Heeg een energieneutraal dorp zijn. Bij het opstellen van deze dorpsvisie maakten ze gebruik van 5XBeterBezig, een uit Zweden afkomstige methodiek met als stelregel: duurzaam denken is duurzaam doen. Deze aanpak heeft een golf aan initiatieven in gang gezet, waaronder het opfleuren van het dorpsplein, de aanleg van een beweegtuin, de start van een kringloopgroep en de oprichting van een eigen energiecoöperatie.

IndeKern onderzoekt in opdracht van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen de zichtbaarheid en het netwerk van bewonersinitiatieven, rond de thema’s zorg & welzijn en duurzaamheid. Dit is het eeste artikel in een reeks van zes.

Download hier het gehele artikel ‘Heeg denkt én doet duurzaam!’