Atlas van grensoverschrijdende kansen Zuidoost-Drenthe en Emsland

Op 1 december is de Atlas van grensoverschrijdende kansen Zuidoost-Drenthe en Emsland gepresenteerd.

William Segers, programmamanager Bevolkingsdaling bij de directie Woon- en Leefomgeving, bood in klein gezelschap bij het Nederlandse cosmetisch bedrijf Medex, net over de Duitse grens bij Emmen, de kansenatlas aan aan de gedeputeerde Ard van der Tuuk van de provincie Drenthe, de wethouders van Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn en Hardenberg, de regiomanager van het UWV en Karel Groen, directeur van de Eems Dollard Regio (EDR).

Arbeidsmarkten integreren

Veel grensregio’s hebben te maken met bevolkingsdaling en een perifere ligging. Het realiseren van een gemeenschappelijke arbeidsmarkt en een gemeenschappelijk verzorgingsgebied biedt echter grote voordelen voor de inwoners en bedrijven van de regio’s aan beide zijden van de grens. Deze Kansenatlas brengt de kansen voor grensoverschrijdende samenwerking voor de regio Zuidoost-Drenthe (Nederland) en Kreis Emsland (Duitsland) in kaart. Als beide regio’s erin slagen om hun arbeidsmarkten te integreren, neemt het aantal banen binnen acceptabele reistijd voor Zuidoost-Drenthe met 145.000 toe en voor Kreis Emsland met 95.000. Door deze kansen inzichtelijk te maken biedt de Atlas van kansen inspiratie en kan het dienen als instrument om grensoverschrijdende samenwerking verder te stimuleren.

Actiedocument

Direct na de presentatie van de Kansenatlas werd het Actiedocument grensoverschrijdende arbeidsmarkt Drenthe getekend. Duitse partners zullen op korte termijn worden betrokken. In dit Actiedocument staat het weghalen van de glazen wand tussen de arbeidsmarkten in de regio’s aan weerszijden van de grens centraal. Het Actiedocument is kort en actiegericht. In het najaar van 2015 worden de eerste resultaten verwacht.

Bijgevoegd de Atlas van grensoverschrijdende kansen Zuidoost-Drenthe en Emsland en het Actiedocument.