Verslag Eexterveen Uitgelicht!

Lees meer

Leerlingenstromen in het Voortgezet Onderwijs in Noord-Groningen

Lees meer

Krimp nauwelijks van invloed op toekomstplannen vmbo-jongeren

Lees meer

Dealing with the loss of the village supermarket: The perceived effects two years after closure

Lees meer

Kennisdossier Bevolkingsdaling

Lees meer

Terugkijken virtuele excursie Delfzijl

Lees meer

Evaluatie Tweede Actieplan Bevolkingsdaling

Lees meer

Eindrapport Verkenning Bevolking 2050

Lees meer

Masterscriptie Verbondenheid met Noord-Friesland

Samenvatting scriptie

Lees meer

Van kansarme naar kansrijke gebieden

Acht inzichten voor woningmarkten met bevolkingsdaling

Lees meer

Brede Welvaart in Fryslân

Lees meer

Nulmeting Brede Welvaart Groningen

Lees meer

Verslag Webinar Woontrends Noord-Nederland

Lees meer

Verslag KnowLab Futures Literacy : Samenleven in de Toekomst

Lees meer

Evaluatie krimpgelden : Kijk voorbij de krimp

Lees meer

Onderzoeksrapport Migratiedynamiek op de Waddeneilanden

Lees meer

Regiobeeld Noord

Lees meer

Energietransitie en krimpgebieden

Lees meer