Evaluatie krimpgelden : Kijk voorbij de krimp

Lees meer

Onderzoeksrapport Migratiedynamiek op de Waddeneilanden

Lees meer

Regiobeeld Noord

Lees meer

Energietransitie en krimpgebieden

Lees meer

Woningmarktopgave krimpregio’s tot 2040

Een modelmatige verkenning met financiële inzichten

Lees meer

Verslag en video webinar What the fact is impact 28 mei 2020

Lees meer

Een klein land met verre uithoeken

Ongelijke kansen in veranderend Nederland

Lees meer

Bottom–up initiatieven

Uitkomsten Kennistafel november 2019

Lees meer

Evaluatie van de dorpsondersteuner

Lees meer

Dwars door Nederland : Ruimtelijke verschillen in beeld

Lees meer

Proefschrift Hiska Ubels burgerbetrokkenheid bij leefbaarheidsverbetering

Lees meer