Vernieuwende woonoplossingen in kleinere gemeenten

Lees meer

Grenseffectenrapportage 2021

Lees meer

Leven in Fryslân

Editie 2021

Lees meer

Koersen op brede welvaart, navigeren op kennis

Advies over de inzet van kennis voor brede welvaart in Limburg

Lees meer

Brede welvaart en mobiliteit

Lees meer

Brede welvaart bevorderen: breed beschouwen en keuzes maken

Lees meer

Zuidoost-Drenthe in de nieuwe geografie van de economie

Lees meer

Regionaal maatschappelijk onbehagen

Naar een rechtsstatelijk antwoord op perifeer ressentiment

Lees meer

Leerlingenstromen in het Voortgezet Onderwijs in Noord-Groningen

Lees meer

Krimp nauwelijks van invloed op toekomstplannen vmbo-jongeren

Lees meer

The Case for Degrowth

Lees meer

Dealing with the loss of the village supermarket: The perceived effects two years after closure

Lees meer

Hoe benutten we de economische potentie van Twente?

Lees meer

Essay: Korte voedselketens en de gemeente

Lees meer

Methodische beschrijving Gebrookerbos

Lees meer

Atlas of Demography

Lees meer

The Demographic Landscape of EU Territories

Challenges and opportunities in diversely ageing regions

Lees meer

Lerende evaluatie Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland

Lees meer

Towards the Wellbeing Economy

Implications for Public, Environmental and Financial Policy

Lees meer

Demographic Outlook for the European Union 2021

Lees meer