Platform31

Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ziet de trends in stad en regio. We verbinden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. De oplossingen houden we niet voor onszelf: iedereen profiteert mee van de resultaten.

Platform31 neemt een onafhankelijke positie in tussen overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. We brengen partijen bij elkaar, vinden het gemeenschappelijke belang en gaan aan de slag. Platform31 is een van de weinige organisaties in Europa die onderzoek, beleid en praktijk met elkaar verbindt, nationaal én internationaal.

Op deze pagina vindt u nieuws, publicaties en verdere informatie over krimp van Platform31.

Meer informatie

Projecten bij Platform31

Sinds 2009 experimenteert Platform31 in gebieden waar de bevolking nu of in de nabije toekomst afneemt. De experimenten zijn gericht op het behouden en vergroten van de leefbaarheid in deze gebieden en op het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van woningen, voorzieningen en werkgelegenheid. Na twee succesvolle experimenteerrondes is in het najaar van 2016 de derde ronde experimenten bevolkingsdaling gestart.

Evaluaties eerdere twee ronden

Platform31