logo-KKNN2000x321

Over Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

Eén loket

Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland is een netwerk van organisaties die zich bezighouden met demografische transitie en bevolkingskrimp in Noord-Nederland. Het netwerk is ván en vóór de drie noordelijke provincies, gericht op kennisdeling, en waar nodig op het vergroten en verdiepen van deze kennis. Eén loket waar alle informatie over krimp in Noord-Nederland samenkomt.

Van en voor het Noorden

Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland is een gezamenlijk initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen op verzoek van de drie noordelijke provincies. Het netwerk is gehuisvest bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG en bij het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool.

Bij het netwerk zijn allerlei organisaties aangesloten die zich bezighouden met krimp in Noord-Nederland: provincies, gemeenten, kennisinstellingen, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, adviesbureaus etc.
Het Kennisnetwerk Krimp sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande kennis en expertise, zowel in de noordelijke regio als in andere krimpregio’s en nationale en internationale netwerken (bijvoorbeeld DC NOISE).

Wat doet het KKNN?

 1. Kennisnetwerk
  Het Kennisnetwerk Krimp is een netwerk van en voor Fryslân, Groningen en Drenthe. In principe maken alle organisaties en personen die zich bezighouden met (de gevolgen van) bevolkingsontwikkeling deel uit van het netwerk. Het KKNN organiseert netwerkbijeenkomsten, beheert deze website, treedt op als kennismakelaar en is hét netwerk waarin mensen en organisaties rondom krimp in Noord-Nederland samenkomen. Het netwerk verbindt en brengt mensen (ook van buiten Noord-Nederland) met elkaar in contact.
 1. Kennis delen
  Het Kennisnetwerk Krimp wil kennis delen. Dit betekent dat u er kennis omtrent krimp kunt halen én brengen. Het netwerk verzamelt alle informatie over wat er in Noord-Nederland gebeurt op het gebied van de demografische veranderingen en maakt dit toegankelijk. De website is een subsite van de landelijke site kennisvoorkrimp.nl. Op de website treft u informatie aan over initiatieven voor het omgaan met de gevolgen van krimp in Noord-Nederland. Het Kennisnetwerk Krimp verzamelt ook de beschikbare kennis uit de rest van Nederland en het buitenland, voor zover relevant voor Noord-Nederland. Een actuele agenda met noordelijke bijeenkomsten over krimp en gerelateerde onderwerpen, nieuws, een bibliotheek, lopende en afgeronde onderzoeken en experimenten uit Noord-Nederland, u vindt het allemaal op de website. Daarnaast verzorgt het Kennisnetwerk een digitale nieuwsbrief en organiseert zij regelmatig thematische bijeenkomsten.
 1. Kennisontwikkeling
  Het Kennisnetwerk Krimp heeft ook als doel de kennis rondom krimp verder te ontwikkelen en te verdiepen. Zij stelt een eigen onderzoeksagenda op. In de noordelijke regio bestaan een aantal gezamenlijke onderzoeksvragen, die lokaal en provinciaal overstijgend zijn, maar waarvoor het nationale schaalniveau te algemeen is. Voorbeelden hiervan zijn: hoe om te gaan met de verhouding tussen een groeiende centrale stad en een krimpend ommeland; wat zijn de gevolgen van de bevolkingsverandering voor de noordelijke arbeidsmarkt; wat zijn de gevolgen van de bevolkingsdynamiek voor het onderwijs en de zorg in het Noorden? Welke rol kan bewonersparticipatie spelen?
  De kennis en expertise die bij de kennisinstellingen aanwezig is wordt bij het beantwoorden van dergelijke onderzoeksvragen ingezet. Zowel de RUG als de Hanzehogeschool maken onderdeel uit van (inter)nationale netwerken. Het onderzoeksprogramma en het onderzoek kan daardoor aanhaken bij landelijke en internationale onderzoeken over de gevolgen van demografische ontwikkelingen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met op met Projectleider: Clemens Gielingh.

Informatie en contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Clemens Gielingh

Projectleider
+31 6 41 75 02 73


Akko Muskens

Projectmedewerker
(050) 595 3018

info@kennisnetwerkkrimp.nl

Postadres:
Postbus 3037
9701 DA Groningen