Marijn Molema wordt bijzonder hoogleraar regionale ontwikkeling

Leerstoel Fries Sociaal Planbureau vergroot inzicht in Fryslân

Lees meer

Podcast woningmarkt in krimpregio’s

Interview met Marianne Besselink, burgemeester van de gemeente Bronckhorst

Lees meer

Podcast Mathea Severeijns

directeur van IBA Parkstad en lid van de adviesraad duurzaamheid en demografie bij Wij Maken Nederland

Lees meer

Podcast woningmarkt in krimpregio’s

Interview met Jouke Spoelstra, wethouder in Achtkarspelen

Lees meer