Werk en arbeidspotentieel in Fryslân

Recent is er veel aandacht voor veranderingen op het gebied van werk, als gevolg van de coronacrisis. In deze monitor Werk geeft het FSP de langjarige ontwikkelingen weer, gemeten op vaste meetmomenten en volgens een vaste methode. Lees meer

Podcast woningmarkt in krimpregio’s

Interview met Frank ter Hulle, wethouder in Terneuzen

Lees meer

Vitaal platteland? Investeer in toerisme!

Interview met Jouke van Dijk, Rijksuniversiteit Groningen

Lees meer