Zuid-Lim­burg ont­vangt de­fi­ni­tie­ve sta­tus NOVI-ge­bied van het Rijk

De Minister van BZK heeft bij brief aan de Tweede Kamer van 17 februari 2021 NOVI-gebied Zuid-Limburg de definitieve status toegekend. Dat betekent langjarig commitment van het Rijk om samen met de regio de grote opgaven in dit gebied aan te pakken.

In Zuid-Limburg staan drie hoofdopgaven centraal, met het benutten van grensoverschrijdende kansen als rode draad daar doorheen.

  1. Naar een grensoverschrijdende innovatieve en circulaire economie;
  2. Sterke en gezonde steden in Zuid-Limburg;
  3. Versterken uniek Nationaal Landschap als groene long voor Zuid-Limburg.

De brief van de Minister markeert tevens de afronding van het proces rondom de eerste Nationale Omgevingsvisie.

Lees verder (provincie Limburg)