Zorgen voortgezet onderwijs in krimpregio: 'Het is echt 5 voor 12'

Zes krimpprovincies – Groningen, Drenthe, Friesland, Gelderland, Zeeland en Limburg – luiden de noodklok over de toekomst van het voortgezet onderwijs in krimpgebieden. In een brief aan de Tweede Kamer (pdf) uiten zij hun zorgen.

De vrees bestaat dat een nieuwe financieringsmaatregel ten koste gaat van het voortgezet onderwijs in een dunbevolkt gebied. Zo veranderen de bedragen die een school krijgt per vestiging van de school en daalt het bedrag dat een school krijgt voor vmbo-leerlingen.

Lees verder (RTV Noord)