Zonder goede huisvesting trekt Zeeland te weinig arbeidsmigranten

Op 3 december is tijdens het Zeeuws Congres Flexwonen in Middelburg het hoofdstuk over arbeidsmigranten uit het Woningkwaliteit- en woningmarktonderzoek Zeeland 2019 gepresenteerd.

De verwachting is dat de potentiële beroepsbevolking in Zeeland krimpt – harder dan in de rest van Nederland – en de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. Hierdoor neemt de behoefte aan buitenlandse werknemers toe. Adviesbureau Stec schat in dat er de komende tien jaar 2340 tot ruim 5300 extra huisvestingsplekken nodig zijn. Vooral op de Bevelanden en Tholen, Schouwen-Duiveland en in Zeeuws-Vlaanderen. De cijfers zijn gebaseerd op een enquête onder 479 Zeeuwse bedrijven.

Omdat arbeidsmigranten kunnen kiezen waar ze willen werken, is het zaak om tegemoet te komen aan hun woonwensen.

Lees verder (PZC)

Meer informatie: