Zeven Nederlandse onderzoeksteams aan de slag met Smart Urban Futures (ENSUF)

Slimme stedelijke regio’s: hoe zullen die er precies uit gaan zien? Binnen het Europese onderzoeksprogramma JPI Urban Europe zijn vijftien projectvoorstellen goedgekeurd. In zeven daarvan doen Nederlandse onderzoekers mee. De projecten gaan de komende maanden van start met vraagstukken rond krimp, wateroverlast, maakindustrie, groene stadsranden en de rol van sleutelfiguren in stedelijke innovatie. De Nederlandse onderzoekers werken in hun projecten samen met zowel onderzoekers als professionals uit de stedelijke praktijk in verschillende Europese landen.

Twee projecten rond krimp:

3S RECIPE

3S RECIPE staat voor slimme oplossingen voor regio’s die met bevolkingskrimp te maken hebben (Smart Shrinkage Solutions). Het team zet het innovatieve potentieel in van civiele techniek, geografie, stedenbouw, stedelijke beleid en sociologie. De onderzoekers kijken onder meer naar hoe de onderliggende krachten in krimpsituaties kunnen worden ingezet voor verduurzaming, leefbaarheid en economische veerkracht.

Nederlandse betrokkene/contactpersoon: dr. Marco Bontje, UvA
Andere consortiumeleden: University of Birmingham (VK, consortiumleider), École Normale Supérieure (Frankrijk), Uniwersytet Łódzki (Polen), Universidade do Porto (Portugal), Universitatea de Vest din Timişoara (Roemenië), B Arts (een lokale kunstorganisatie in Stoke-on-Trent, VK), Institutul Intercultural Timisoara (Roemenië)

BRIGHT FUTURE

Beoogd resultaat van BRIGHT FUTURE zijn innovatieve lokale ontwikkelingsstrategieën voor de toekomst van (post)industriële (kleinere) Europese steden. De strategieën gaan verder dan het dominante economisch gedreven gedachtegoed dat vooral geschikt is voor heel grote steden. Het team wil nieuwe post-industriële verhalen ontwikkelen die aansluiten bij de unieke collectieve identiteit en het industriële verleden en heden van steden in transitie.
Nederlandse betrokkene/contactpersoon: dr. Marco Bontje, UvA
Andere consortiumleden: Slovenian Academy of Sciences and Arts (Slovenië, consortiumleider), University of Eastern Finland (Finland), University of Bucharest (Roemenië), Social Life Limited (organisatie voor placemaking en innovatie, VK), The Young Foundation (onderzoekscentrum voor stedelijke vraagstukken, VK)

Lees verder, de andere 5 ENSUF-projecten staan beschreven op de website van Verdus