Zelfsturing voor het realiseren van leefbaarheid

Tijdens de kennis- en netwerkdag van het Platform Middelgrote Gemeenten op 21 april deelde Geert Schmitz van gemeente Peel en Maas zijn ervaring met het thema bewonersparticipatie. Wat was de aanleiding om ermee te gaan werken, wat is de vereiste rol van de betrokken partijen en wat zijn de succesfactoren? Een terugblik op drie generaties zelfsturing, gebaseerd op de publicatie Zelfsturing 3.0 (pdf) laat zien op welke wijze dit vorm heeft gekregen in de verschillende dorpskernen en wat het hen heeft opgeleverd.

Lees verder (Platform31)