Zelfrijdend naar de bushalte op het platteland

Het openbaar vervoer staat onder druk en daarmee de bereikbaarheid
van het Nederlandse platteland. Door de afnemende vraag naar ov worden vervoersbedrijven genoodzaakt regionale buslijnen te schrappen, waardoor steeds meer dorpen niet langer over een bushalte beschikken. Dit gegeven vraagt om nieuwe oplossingen voor het voor- en natransport. De afgelopen jaren is ingezet op onder andere de buurtbus en de regiotaxi. In de toekomst zouden zelfrijdende busjes hierop een mooie aanvulling kunnen zijn. Dit V&V Bericht gaat in op de belangrijkste voorwaarden waaraan dan voldaan moet worden.

Lees verder (CROW)