Zeeland krijgt 'Wind in de zeilen'

Staatssecretaris Knops informeert in een kamerbrief over de derde voortgangsrapportage van het bestuursakkoord Wind in de zeilen. De eerste concrete resultaten zijn zichtbaar:

  • de eerste innovatieve bedrijven zijn geholpen vanuit het Investeringsfonds Zeeland en
  • de eerste omscholingsklassen zijn aan de slag, waarbij werkzoekenden worden begeleid richting nieuw werk.
  • vijftien huisartsen zijn in opleiding (HAIO’s) en zeven physician assistants (PA’s) zijn begonnen aan hun traject in Zeeland.
  • de besluitvorming rondom de ontvlechting van Evides is afgerond
  • het eerste deel van de toegezegde extra rijksbijdrage van 10 miljoen euro is overgemaakt aan de provincie Zeeland.

Enkele onderdelen, zoals de oprichting van het Delta Kenniscentrum, vragen meer tijd.

Het kabinet, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen hebben op 28 juni 2020 een bestuurlijk akkoord bereikt over het compensatiepakket dat is opgesteld door speciaal adviseur B. Wientjes. Dit compensatiepakket is voor het niet-realiseren van een marinierskazerne in Vlissingen. Het akkoord bevat een pakket aan maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied. Daarmee biedt het nieuwe kansen voor de regio. In totaal investeert het Rijk de komende jaren zo’n 650 miljoen euro in de regio en is de verwachting dat het op de langere termijn zeker meer dan 1.000 banen zal opleveren.

Lees de kamerbrief bij 3e voortgangsrapportage Wind in de zeilen (ministerie van BZK)