Zeeland heeft veel oudere huisartsen: tekort dreigt

Zeeland stevent af op een tekort aan huisartsen. Bijna de helft (46 procent) van de huisartsen is 55 jaar of ouder. Zij gaan de komende 10 tot 12 jaar met pensioen. Dat beeld wordt bevestigd door minister Bruins (Medische Zorg en Sport) in antwoord op vragen van de Kamerleden De Vries en De Lange (VVD) over tekorten aan huisartsen in de regio. De minister baseert dit op de cijfers van het NIVEL.
De NIVEL Zorgmonitor Krimpgebieden biedt de mogelijkheid om de ontwikkeling in het zorggebruik, zorgaanbod en zorgkosten in de krimp- en anticipeerregio’s met elkaar te vergelijken.

Volgens de meest recente peiling van het NIVEL, was er nauwelijks sprake van verschillen tussen de provincies in het aantal FTE van huisartsen per 10.000 inwoners in 2016. Gemiddeld voor geheel Nederland zijn er 4,3 FTE huisartsen per 10.000 inwoners. Dit varieert van 4,2 FTE per 10.000 inwoners in bijvoorbeeld Zuid-Holland tot 4,7 FTE per 10.000 inwoners in Drenthe. Voor Friesland en Zeeland gaat het om 4,5 FTE per 10.000 inwoners. Gebieden met een relatief groot aantal huisartsen, zijn vaak de wat perifere gebieden, zoals Delfzijl en omgeving (5,5), Zuidwest Drenthe (5,1) en Zuidwest Friesland (5,0).

De kamervragen gingen ook over Friesland. Hier wijkt de leeftijdsverdeling van de huisartsen slechts in geringe mate af te wijken van het landelijke gemiddelde. Het aandeel 55-plussers is daar 34%, tegen 31% landelijk.

Voor 2018 is door de opleidingsinstituten een voorstel gedaan om de opleidingsplaatsen optimaal te spreiden. Op korte termijn zal de Huisartsen Opleiding Nederland samen met de Universitair Medische Centra bezien of de opleidingsplaatsen in het Noorden, Oosten en Zuiden nog beter zouden kunnen worden gevuld. Daarnaast zijn er een aantal concrete acties om huisartsen in opleiding naar bepaalde regio’s buiten de Randstad aan te trekken, onder andere in Zeeland door:

  • een website om de aantrekkelijkheid van de huisartsopleiding in Zeeland onder de aandacht te brengen.
  • een huisarts in opleiding die een opleidingsplaats in Zeeland heeft, kan een deel van de reistijd als werktijd zien
  • declareren van hotelovernachtingen
  • een toeslag op het salaris, in de hoop dat Zeeuws-Vlaanderen zo goed bevalt dat de huisarts in opleiding daar wil blijven.

Op de Waddeneilanden krijgen de huisartsen in opleiding een vergoeding voor extra woonlasten.

Het tekort aan huisartsen speelt zowel in krimpgebieden als in achterstandswijken in grote steden. Om vestiging in krimpgebieden aantrekkelijker te maken of onder de aandacht te brengen, nemen zorgverzekeraars verschillende maatregelen, onder andere door:

  • In de opleiding voor huisartsen meer aandacht besteden aan voordelen van het werken in krimpgebieden (minder werkdruk).
  • Verkennen van andere vormen van zorgverlening en ondersteuning (zoals inzet digitale platforms en nieuwe technologieën) en de inzet van andere professionals, zoals nurse practitioners.
  • Samenwerking met andere partijen in de regio vanuit het bredere perspectief wonen, werk en onderwijs.
  • Regionale analyses opstellen om inzichtelijk te maken hoeveel huisartsen er op korte termijn met pensioen gaan en in welke regio’s opvolging een probleem kan gaan worden.
  • Promotiefilmpjes maken voor toekomstige huisartsen.
  • Bijeenkomsten organiseren voor solistisch werkende huisartsen om ze bewust te maken van het opvolgingsprobleem.

Lees verder (PZC)

Zie ook: Beantwoording Kamervragen over tekorten aan huisartsen in de regio