ZB| Planbureau gaat op in Provinciaal DataCenter

In de loop van 2020 wordt het Planbureau ondergebracht in een nieuw op te richten CBS Provinciaal DataCenter.

Berenschot heeft een adviesrapport uitgebracht over de wijze waarop de onderzoeksfunctie in Zeeland het beste kan worden gepositioneerd. Dit rapport is vandaag openbaar gemaakt.

Het advies van Berenschot is om een provinciaal datacenter op te zetten samen met Zeeuwse gemeenten. Met deze optie ontstaat een samenwerkingsverband met het CBS, waardoor een schat aan expertise en informatie voor Zeeland binnen bereik komt.

De onderzoeksagenda voor Zeeland kan, zo is de verwachting, doelmatiger worden samengesteld en uitgevoerd. In verschillende provincies en steden zijn dergelijke centra inmiddels gerealiseerd of in de maak. Het eerste provinciale datacenter is in januari 2018 in Limburg van start gegaan.

De provincie Zeeland wil haar rol in de digitale samenwerking versterken door meer datagedreven beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Data vormen de basis voor betrouwbare informatie en inzichten die nodig zijn om goede besluiten te kunnen nemen over de inzet van middelen en andere instrumenten om bepaalde doelen te kunnen realiseren.

Dit betekent voor 2019 dat alle opdrachten die het Planbureau heeft, doorgang vinden en dit geen gevolgen zal hebben voor lopende zaken, opdrachtgevers en contracten die afgesloten zijn.

Lees het complete persbericht van ZB| Planbureau.

Zie ook: