Woningmarktanalyse brengt woningvraag en -aanbod in Noordoost Fryslân in beeld

Tot 2025 is er in Noordoost Fryslân nog sprake van een beperkte regionale huishoudensgroei en dus een groeiende woningbehoefte. De verwachting is dat het aantal huishoudens na 2025 regionaal krimpt en dat die krimp na 2030 versnelt. Op een aantal plekken is nu al sprake van een negatieve huishoudensontwikkeling. Na 2025 is de inschatting dat alleen dorpen als Buitenpost, Hurdegaryp, Burgum, Surhuisterveen, Kollum en Dokkum nog een lichte groei kennen of in huishoudensomvang stabiliseren. Alle andere kernen hebben dan te maken met (huishoudens)krimp. Dit blijkt uit de Woningmarktanalyse Noordoost Fryslân die het afgelopen jaar is uitgevoerd door bureau KAW uit Groningen.

Lees verder (Gemeente Kollumerland)

Zie Woningmarktanalyse Noordoost Fryslân