Wat zijn de oplossingen voor bevolkingskrimp in de Europese regio's?

Demografische veranderingen kunnen een grote uitdaging vormen voor de EU. Het Europees Parlement heeft de oorzaken en mogelijke oplossingen rond deze kwestie onderzocht.

De bevolkingsdynamiek in de EU heeft gevolgen voor verschillende aspecten van het leven, zoals economische, culturele en sociale gevolgen, en het heeft effect op het milieu.

Hoewel de gevolgen van de COVID-19-crisis nog niet bekend zijn, zal de pandemie waarschijnlijk een aanzienlijke impact hebben op de geboorte- en sterftecijfers en op de migratiestromen in Europa.

Lees verder (EU)

Zie ook: rapport Demographic Outlook for the European Union (pdf)