Wat kun je met ‘degrowth’ in de (krimp)stad?

Themakrant over ‘degrowth’ en de stad

Op 5 juni – uitgeroepen tot Global Degrowth Day – is de 1e editie van de
Degrowth Daily verschenen. Deze themakrant bericht over uiteenlopende voorbeelden hoe stadsontwikkeling plaats kan vinden als groei niet langer het ultieme doel is. De bijdragen komen van een brede groep mensen met heel verschillende achtergronden.

‘Degrowth’ en de ‘daily’ praktijk van een ontgroeiende stad

Het centrale thema van de krant is de vraag in hoeverre het concept ‘degrowth’ bruikbaar is voor stedelijke ontwikkeling, met name in ontgroeiende steden zoals Parkstad Limburg. Het ‘degrowth’ gedachtengoed betwist het dominante groeidenken, door het bereiken van een betere kwaliteit van leven en milieu te koppelen aan een vermindering van productie en consumptie. De Degrowth Daily presenteert de resultaten van een zoektocht naar de verhouding tussen het ‘degrowth’ gedachtegoed en de ontwikkeling en praktijk van met name de krimpstad.

Content via crowdsourcing

Via een open oproep heeft de krant bijdragen ontvangen uit verschillende geledingen van de samenleving. Het thema ‘degrowth’ en de stad inspireerde zo’n 35 academici, stadmakers, studenten en kunstenaars om na te denken over wat kleiner en minder betekent voor de hedendaagse stadssamenleving. Hun bijdragen zijn samengebracht in verschillende katernen zoals ‘gebouwde stad’, ‘stadsnatuur’ en ‘politieke stad’. Met opiniestukken, essay’s en artikelen over projecten en burgerinitiatieven biedt de krant een veelkleurig en veelstemmig perspectief op de verhouding tussen het ‘degrowth’ gedachtegoed en de praktijk van de
(krimp)stad.

Initiatief van Maastricht Sustainability Institute (UM)

De themakrant is een resultaat van het project ‘Degrowth Daily’ dat wordt uitgevoerd door Maurice Hermans, Joop de Kraker en Christian Scholl vanuit het Maastricht Sustainability Institute (UM). Het project wordt
gefinancierd door NWO binnen het onderzoeksprogramma VerDuS SURF.

Hoe is de Degrowth Daily beschikbaar?

Conferentie

Op de 8e International Degrowth Conference, die tussen 24 en 28 augustus in Den Haag plaatsvindt, zullen de initiatiefnemers van de Degrowth Daily een oproep plaatsen voor een 2e editie, te ontwikkelen door een nieuwe redactie.