NVM: Vrijkomende agrarische bebouwing verdient goede nieuwe bestemming

Herbestemmen of slopen. Dit zijn de beide uitersten van de oplossing voor de toenemende leegstand van agrarische gebouwen. Zo niet, dan zet de verloedering van het platteland door, meent de NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed (NVM A&LV). Vandaag presenteert de NVM haar notitie ‘Samen naar een vitaal buitengebied, mogelijkheden voor vrijkomende agrarische bebouwing’. In deze studie schetst de NVM duurzame opties voor een vitale toekomst van het Nederlandse buitengebied.

Naar verwachting zal in 2030 ongeveer de helft van alle vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) leeg blijven staan. “Sloop is voor die bebouwing de meest logische optie”, zegt voorzitter NVM A&LV, Ard Klijsen. “De oppervlakte die daarmee vrijkomt, kan bijvoorbeeld middels de ruimte-voor-ruimteregeling worden ingezet voor nieuwbouw in de woningmarkt.

Met de notitie verwacht de NVM de wet- en regelgeving rondom vrijkomende agrarische bebouwing inzichtelijker te maken, alsmede de financiële consequenties van herbestemming. Klijsen: “Het doel is om al de betrokken partijen – provincies, gemeenten, eigenaren, kopers en financiers – van elkaars successen te laten leren en daarmee het proces van herbestemming of sloop op het platteland te bevorderen. Het zou goed zijn als de VAB in de nieuwe Omgevingswet en de daarbij horende nationale omgevingsvisie, die vanaf 2021 in werking treedt, wordt opgenomen.”

Lees verder (NVM)