Voortgezet onderwijs: De grote krimp komt eraan

Het voortgezet onderwijs is aan de beurt. De terugloop in leerlingaantallen is in de komende jaren fors. “Dit gaat gevolgen hebben voor het stelsel.”

Verdeeld over heel Nederland zijn de krimpcijfers nog enigszins te overzien. In de komende vijf jaar zal het leerlingaantal in het voortgezet onderwijs (vo) met bijna 6 procent teruglopen. Over tien jaar is dat iets meer dan 10 procent. Maar dat zijn gemiddelden. De klappers vallen in dunbevolkte regio’s en op het vmbo. (…)

Wat zich momenteel voordoet op Zeeuws-Vlaanderen – gedwongen fusie om te voorkomen dat onderwijs op te grote afstand komt – is een voorproefje van wat met name de dunner bevolkte regio’s te wachten staat. In Zuid-Limburg zijn alle vmbo-scholen van twee verschillende schoolbesturen vorig jaar samen het Techniek College Parkstad gestart. Bovenbouwleerlingen met een technisch profiel volgen op dit college in Heerlen de laatste twee jaar vmbo. Zo houden scholen hun technische profielen overeind en blijft deze keuzemogelijkheid voor leerlingen bestaan. Ook in Maastricht en de Westelijke Mijnstreek wordt gewerkt aan dit soort techniekcolleges.

Samenwerken in de regio is de enige optie, stelt Marja de Bree. Zij is rayonbestuurder vo voor de AOb in Groningen, Friesland en Drenthe. (…)

De AOb roept het ministerie op te leren van de krimp in het primair onderwijs en vooral niet te gaan beknibbelen op het budget voor het voortgezet onderwijs: Lees: Met Haagse hulp kan krimp in het vo een zegen in vermomming zijn.

Lees verder (AOb / Onderwijsblad)