Voorstellen voor Regio Deals vanaf vandaag mogelijk

Vanaf vandaag kunnen de regionale partners voorstellen indienen bij het ministerie van LNV voor de zogenoemde Regio Deals. Iedere regio heeft zijn eigen kenmerken, dat geldt ook voor de kansen die ze hebben en de verschillende opgaven waarvoor ze staan. Het kabinet helpt met financiële en niet-financiële middelen. Voor deze ronde is 200 miljoen euro beschikbaar en hebben de regio’s tot 1 september om hun plannen in te dienen via rvo.nl/regiodeals. De volgende tranche zal ingevuld worden op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in deze eerstkomende ronde. Dit staat in de kamerbrief die minister Schouten van LNV mede namens minister Ollongren van BZK aan de Tweede Kamer heeft gezonden.

Lees verder (ministerie van LNV)