Vlaanderen en Nederland lanceren Europees pioniersproject

Minister-president Bourgeois en staatssecretaris Knops hebben een innovatief project gelanceerd om de grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren. Beide partijen onderzoeken hoe ze hun vergunningen, procedures en andere relevante regelgeving beter op elkaar kunnen afstemmen om grensoverschrijdende infrastructuur sneller tot stand te laten brengen.

Lees verder (ministerie van BZK)