‘Vitale dorpskernen vragen om actieve provincie’

Opinie (Janneke Rutgers, Ruimtevolk). Dorpen, provincies. Ze delen in grote lijnen dezelfde maatschappelijke agenda en hebben elkaar nodig bij het verwezenlijken hiervan. Het ontbreekt niet aan ambities, op provinciale en lokale schaal, maar het is nu vooral zaak om deze te verzilveren. Erkenning van de wederkerige afhankelijkheid moet ervoor zorgen dat het in coalitieakkoorden niet aan expliciete keuzes en eigenaarschap, stevige nieuwe samenwerkingsverbanden en scherpte in rolneming ontbreekt.

Lees verder (Stadszaken)