Visie op toekomst van de zorg in Twente gepresenteerd

Twentse zorg- en welzijnsorganisaties, 14 gemeenten, GGD, Menzis en burgercoöperatie Twentse Noabers hebben samen een visie op de toekomst van de zorg in Twente ontwikkeld. De visie volgt op het Regiobeeld Twente (pdf), dat een analyse presenteerde over de demografische ontwikkeling en veranderende zorgbehoefte in de regio. In de gedragen visie zijn gezamenlijke doelen gesteld, vertaald naar concrete acties. De Regiovisie Twente Beter (pdf) laat zien hoe we de Twentse zorg in de toekomst toegankelijk, goed en betaalbaar kunnen houden.

Belangrijkste uitdagingen

Uit het regiobeeld bleek dat Twente, net als de rest van Nederland, de komende jaren een sterke vergrijzing staat te wachten. Daardoor neemt het aantal inwoners met dementie met maar liefst 39% toe. Ook andere chronische ziekten, zoals artrose en hart- en vaatziekten, gaan vaker voorkomen. Daarnaast is de verwachting dat het aantal zorgverleners in Twente afneemt met zo’n 4% (circa 2.000 zorgmedewerkers). Tegelijkertijd daalt het aantal mensen dat in de toekomst mantelzorg kan verlenen, met 30%. Kortom: er is sprake van een toenemende zorgvraag en een afnemend aantal mensen dat deze zorg kan bieden.

Lees verder (Medisch Spectrum Twente)